Krajowy Zarząd KZZPMLD

 

 • Przewodnicząca - Iwona Kozłowska
 • I-sza wiceprzewodnicząca - Wiesława Mrugowska - Buda
 • II-ga wiceprzewodnicząca - Magdalena Rudzińska - Borkowska
 • Sekretarz - Jacek Sulich
 • Skarbnik - Beata Dziedzicka
 • Członkowie Zarządu - Ewa Marcinkowska
                                 - Stanisław Kowalski

   

 

 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA KZZPMLD

 • Anna Gorszka
 • Justyna Cofta
 • Irena Lempart